Regulamin

Proszę zapoznać się z poniższymi zasadami korzystania z usługi!

  1. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi do 2 dni roboczych.
  2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać także drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@javiko.pl
  3. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).